Cấu trúc của dây kéo & thanh trượt

Dây kéo có thể được chia thành ba phần chính:

Băng, Răng Và Thanh Trượt.

① Băng dán đầu Forth và Back.

Băng đầu là phần của dây kéo không có răng. Băng đầu thứ hai là đầu của ngăn trên cùng Băng đầu sau là đầu của ngăn dưới.

② Điểm dừng hàng đầu

Một phần tử được cố định trên đầu chuỗi hạn chế các thanh trượt kéo ra.

③ Thanh trượt

Nó là một thành phần có thể di chuyển làm cho răng đóng và mở.

dfb

④ Kéo

Nó là một phần của thanh trượt có thể được thiết kế theo tất cả các loại hình dạng hình học và kết nối với thanh trượt thông qua thành phần ở giữa để đạt được khóa kéo.

⑤ Răng

Răng được làm bằng kim loại hoặc nhựa, có hình dạng nhất định sau khi xử lý.

⑥ Băng

Đai mềm, được làm từ sợi bông và sợi tổng hợp, được sử dụng để chịu lực cho răng và các bộ phận khác.

⑦ Điểm dừng dưới cùng

Một phần tử được cố định ở dưới cùng của chuỗi hạn chế các thanh trượt kéo ra ngoài.

dfb