Loại dây kéo, Loại nút

Loại dây kéo

Theo vật liệu, có dây kéo nylon, dây kéo nhựa, dây kéo kim loại.

Theo cấu trúc, có dây kéo cuối đóng, dây kéo cuối mở, dây kéo hai đầu kiểu “R”, dây kéo hai đầu kiểu “O”, dây kéo hai đầu mở,.

Theo loại, có 2 #, 3 #, 4 #, 5 #, 7 #, 8 #, 10 #, 15 #, v.v.

Zipper Style (1)

Kết thúc mở

Zipper Style (2)

Đóng kết thúc

Zipper Style (3)

Hai chiều Đóng Kết thúc Kiểu “R”

Zipper Style (4)

Hai chiều Đóng Kết thúc Kiểu “O”

Zipper Style (5)

Hai chiều kết thúc mở

Zipper Style (6)

Đóng kết thúc hai điểm dừng dưới cùng

Loại nút

Theo vật liệu có thể được chia thành bốn loại: nút vật liệu tổng hợp, nút vật liệu tự nhiên, nút kết hợp và Nút kim loại.

1. Nút tổng hợp: nút nhựa, Nút thủy tinh, Nút Shell giả, nút sừng, khắc

các nút, v.v.

2. Nút mạ tiêm: nút mạ vàng, nút mạ bạc, v.v.

3. Nút nhựa urê

4. Nút nhựa

5. Nút kết hợp

6.Nút chụp thẳng

7. Nút chụp

8. Nút quần jean

htrh (9)
htrh (8)
htrh (7)
htrh (6)
htrh (5)
htrh (2)
htrh (4)
htrh (3)
htrh (1)